Πρώτη ύλη μας ... το νέκταρ των φυτών

Πρώτη ύλη μας το νέκταρ των φυτών που συλλέγεται από μελισσοσμήνη, που επισκέπτονται τα πιο ευγενή βότανα της χλωρίδας του όρους Παγγαίου.